Liang Ke June 26th, 2019 at 04:04 pm

  用来用去还是搬瓦工靠谱呀!

  Liang Ke June 26th, 2019 at 02:06 pm

  又重新开启CDN

  Liang Ke June 18th, 2019 at 05:56 am

  都说访问我博客慢,关闭Cloudflare的CDN搬迁到阿里云新加坡~

  Liang Ke May 15th, 2019 at 09:01 pm

  更换DNS完成!

  Liang Ke April 2nd, 2019 at 11:37 am

  沉迷梦幻西游手游中~

  Liang Ke March 22nd, 2019 at 01:19 am

  启用gtldns.com和dnscache.info这两个域名玩虚荣DNS

  Liang Ke March 9th, 2019 at 03:32 pm

  明天去杭州,我嘞个去居然去兰州中转3个多小时~

  Liang Ke February 26th, 2019 at 07:41 pm

  颞下颌关节紊乱综合征,难受!

  Liang Ke February 4th, 2019 at 08:36 pm

  今天大年三十,祝愿国富民强~

  Liang Ke January 24th, 2019 at 02:30 am

  睡不着

  Liang Ke January 21st, 2019 at 09:52 pm

  刚才地震了,无心睡眠!

  Liang Ke January 21st, 2019 at 05:29 pm

  删除了部分未互链的友情链接~

  Liang Ke January 10th, 2019 at 03:09 am

  把头像换成战舰世界活动里的范海辛的头像~帅气多了!

  Liang Ke January 6th, 2019 at 01:37 am

  戒烟第19日!

  Liang Ke December 27th, 2018 at 09:48 pm

  戒烟已十天,感觉特别嗜睡!

  Liang Ke December 27th, 2018 at 05:59 pm

  启用[email protected]做为对外的邮箱地址

  Liang Ke December 24th, 2018 at 09:25 am

  开车去自贡~

  Liang Ke December 21st, 2018 at 10:01 am

  Johnny English 3还是一如既往的憨豆~

  Liang Ke December 21st, 2018 at 01:59 am

  玩的不开心~

  Liang Ke December 20th, 2018 at 12:31 am

  没抽烟,总觉得嘴里少点啥!

  Liang Ke December 19th, 2018 at 09:06 pm

  戒烟第二天~感觉良好!

  Liang Ke December 19th, 2018 at 06:11 am

  网易云歌单不错

  Liang Ke December 18th, 2018 at 09:24 pm

  咳嗽,难受!坚持~这次一定要戒掉

  Liang Ke December 18th, 2018 at 05:28 pm

  戒烟第一天!最近烟抽的太厉害,咳嗽~

  Liang Ke December 18th, 2018 at 07:24 am

  睡觉~

关于我

 • 来自西南的一个小城市,个性不张扬,讨厌随波逐流。